pallett
09 بهمن 1401 - 15:36

پیشرفت کشور در گرو داشتن جمعیت جوان و پویا است

ساوه-نماینده مردم ساوه درمجلس گفت: جمعیت جوان و پویا یکی از مولفه های قدرت و سیاست بوده و پیشرفت کشور در گرو داشتن جمعیت جوان و پویا است.

حجت الاسلام محمد سبزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه مجلس در راستای افزایش جمعیت اظهار داشت:یکی از طرح های مجلس در راستای رشد جمعیت، طرح تعالی جمعیت یا همان جوانی جامعه بود که در مجلس تصویب رسید.

وی افزود:یکی از مولفه های رشد اقتصادی در هر کشور جمعیت آن است، در صورتی که کشور به سمت پیری برود از لحاظ رشد اقتصادی با مشکل مواجه می شود.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس تصریح کرد: جمعیت شناسان اصطلاحی به اسم پنجره جمعیتی یا سود جمعیتی دارند، که نیروی فعال شاغل و بیکار جویای کار بین ۱۵ تا ۶۴ سال را شامل می شود در کشور ما از ۱۳۸۰ وارد پنجره جمعیتی شده ایم و تا ۱۴۳۰ ادامه دارد و این مهم فرصتی ایجاد می کند که بتوانیم از آن برای رشد اقتصادی استفاده کنیم.

حجت الاسلام سبزی با اشاره به اینکه پتانسیل جمعیت فعال در کشور ما وجود دارد و باید ملزومات رشد جمعیتی ایجاد شود، گفت: جمعیت فعال در کشور داریم و باید زیرساخت ها فراهم شود یعنی بین عرضه و تقاضا تعادل باشد در صورتی که رشد جمعیت داشته باشیم اما شغلی برای آنها فراهم نشود این ظرفیت و فرصت تبدیل به تهدید می شود.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس تصریح کرد: در دو دهه گذشته اشتباهاتی در سیاستگذاری جمعیت مبنی بر کاهش جمعیت اجرایی شد در همین راستا هشدارهایی از سوی مقام معظم رهبری داده شد و سیاست های ابلاغی ازسوی ایشان به منظور رشد جمعیت به مجلس ابلاغ و تصویب شد.

وی افزود: بحث افزایش جمعیت و مهم دانستن آن در همه کشورها مورد توجه است و مشوق هایی برای تحقق این مهم از جمله مسکن رایگان، اتومبیل و سایر تسهیلات اختصاص می دهند. در کشور ما نیز مشوق هایی از جمله زمین رایگان و یک سری تسهیلات اختصاص داده شده است.

سبزی با بیان اینکه نرخ رشد جمعیت در کشور ما پایین است، گفت: یکی از مشکلات و موانع برای تحقق سیاست افزایش جمعیت تورم و گرانی بخصوص مسکن است در حال حاضر دغدغه اصلی بحث مسکن است اگرچه زمین رایگان و تسهیلاتی تخصیص داده شد اما به دلیل تورم و گرانی و نبودن منابع کافی شاخص های افزایش رشد جمعیت در جامعه به خوبی اجرایی نشده است.

وی اضافه کرد: جمعیت جوان و پویا یکی از مولفه های قدرت و سیاست هر جامعه ای بوده و پیشرفت کشور در گرو داشتن جمعیت جوان و پویا است.

منبع: مهر
شناسه خبر: 1005257