pallett
10 شهریور 1401 - 22:05

کار گروه بانوان نخبه استان بوشهر تشکیل شود

بوشهر- مشاور امور بانوان رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: کار گروه بانوان نخبه استان بوشهر جهت تدوین یک راهبرد مناسب در حوزه بانوان این استان تشکیل شود. به گزارش خبرنگار مهر، الهه عطایی پنج شنبه شب در نشست با بانوان عضو شورای شهر استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های بسیار در حوزه انرژی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است و حضور پر رنگ بانوان در تصمیم سازی و رده‌های مختلف آشکار است. خبرنگار مهروی با اشاره به اینکه ظرفیت بسیار مناسبی جهت رشد و ارتقا خواسته‌های بانوان این استان وجود دارد افزود: جهت تدوین یک راهبرد مناسب در حوزه بانوان استان بوشهر یک کار گروه متشکل از بانوان نخبه این استان تشکیل شود. مشاور بانوان رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مطالبات و خواستگاه بانوان استان با سرلوحه قرار دادن نیازهای اصلی توسط نمایندگان این استان در بودجه‌های پیشنهادی لحاظ شود.
منبع: مهر
شناسه خبر: 699499